Tag - Choi Ji Su

Biography Review

Choi Ji Su

Synopsis and Plot Summary She is an actress below Echo Global Group. Biography First Name: Ji Su Native Name: 최지수 Also Known as: Choi Ji Soo;Choe Ji Su...